Spring naar inhoud
digital Twin city

Kennismaking met Digital-Twin Steden

Toekomst van Digital Twin City Technology

Benieuwd naar onze Digital Twin technologie?

Digital Twins: ontdek hoe moderne steden beter worden.

Digital Twin City, of digitale tweeling stad, is niet zomaar een 3D-model; het is een dynamische virtuele representatie die synchroon loopt met de echte stad. Digital Twins worden continu bijgewerkt met behulp van IoT-sensoren, satellietbeelden en invoer vanuit mobile mapping technologie, zodat veranderingen realtime weergegeven kunnen worden. Ze maken het makkelijker voor beleidsmakers om veranderingen in infrastructuur, verkeersbeheersing, energiedistributie en crisismanagement te zien voordat ze iets veranderen.

De echte uitdaging van een Digital Twin ligt echter in het slim beheren en inzetten van de enorme hoeveelheden data voor specifieke toepassingen. Overheden op alle niveaus – van nationaal tot lokaal – zoeken naar manieren om gegevens efficiënt te verwerken, categoriseren en te gebruiken voor taken zoals het herkennen van verkeersborden, het beoordelen van de wegkwaliteit en het beheer van nutsvoorzieningen. Een groot deel van de data binnen Digital Twins wordt onderbenut door technologische beperkingen of onvoldoende categorie-indeling, wat leidt tot significant informatieverlies.

De gegevensleveranciers voor overheden moeten vaak regelmatig worden bijgewerkt, soms zelfs jaarlijks, maar deze oplossingen kunnen duur en beperkt toegankelijk zijn. Soms niet in lijn met binnenlandse databeheernormen.

AI-InfraSolutions: Voorop met data gedreven oplossingen

AI-InfraSolutions pakt deze uitdagingen aan met een volledig digitale strategie. In onze data-analyses zijn we niet alleen gespecialiseerd in het verzamelen van nauwkeurige data, maar kunnen we deze ook omzetten in bruikbaar inzicht voor tal van diensten:

 • Duidelijke herkenning en classificatie van verkeersborden.
 • Diepgaande analyses van wegdekschade.
 • Uitgebreide kaarten en classificatie van wegmarkeringen en terreinoppervlakken.
 • Identificatie en categorisatie van nutsvoorzieningen en groen.
 • Publicatie van Digital Twins en gegevens via ons 3D-GeoViewer platform.
 • Privacy waarborgen door automatische blurren van personen en voertuigen, conform AGV-eisen.
 • Lokaal beheren van data in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften.

Dankzij ons data distributiemodel krijgen lokale overheden een toegankelijk en betaalbaar alternatief dat volledig aansluit bij lokale verantwoordelijkheid.

AI-InfraSolutions: baanbrekende datagestuurde oplossingen

AI-InfraSolutions pakt deze uitdagingen direct aan door een end-to-end gedigitaliseerde aanpak te hanteren. Onze analyses bestrijken het volledige spectrum van stedelijke infrastructuur, nauwkeurig afgestemd om de genuanceerde gegevens die inherent zijn aan Digital Twin Cities te navigeren en in te zetten. We gebruiken geavanceerde AI-algoritmen om niet alleen nauwkeurige gegevens te verzamelen, maar deze ook om te zetten in bruikbare informatie voor verschillende toepassingen in de publieke sector:

 • Nauwkeurige detectie en classificatie van verkeersborden.
 • Diepgaande analyse van wegschade en classificatie.
 • Uitgebreide kartering en classificatie van wegmarkeringen en terrein.
 • Identificatie en categorisering van elektriciteitspalen en bomen.
 • Gestroomlijnde Digital Twin-productie en gegevenspublicatie via onze 3D-GeoViewer.
 • Gelokaliseerde gegevensopslagpraktijken in overeenstemming met de verbeterde beveiligingsprotocollen.
 • Deskundige tegenmaatregelen voor de naleving van de privacywetgeving, waaronder geautomatiseerde vervaging om te voldoen aan strenge AVG-richtlijnen.

Digital Twin in praktijk

Verschillende gemeentes zetten de Digital-Twin technologie effectief in om stadsplanning en beheer naar een hoger niveau te tillen. In samenwerking met AI-InfraSolutions, wordt de dataverzameling gecombineerd met digitale tweelingplatforms. Met behulp van onze 3D-GeoViewer zijn gemeentes in staat om rijke historische data en dynamische huidige gegevens te synchroniseren. Dit leidt tot 'Smart City' projecten wat niet alleen zorgt voor slimmere, maar ook kosteneffectieve en operationeel geoptimaliseerde steden. 

Conclusie

Wanneer stedelijke gebieden zich ontwikkelen tot complexere systemen, is de integratie van technologieën zoals Digital Twins van cruciaal belang. AI-InfraSolutions heeft de ambitie deze technologie praktisch en rendabel te maken voor alle partijen. De juiste data verzamelen en analyseren is de sleutel tot een slimme, meer samenhangende toekomst van het stadsbestuur.

We kijken uit naar de mogelijkheid om gemeenten en stedenbouwkundigen te helpen met onze expertise in data-analyse en samen te werken aan de stedelijke ruimtes van de toekomst.

Meer weten over de mogelijkheden?

Neem contact op met onze expert

Martin de Gries, Sales Manager

Kies je taal