Spring naar inhoud
Infrastructuur met wegen, tram

Infra Asset Management

Domeinkennis gecombineerd met slimme AI-Technologie

Automatische inwinning van assets

Infra Asset Management in de publieke ruimte

Er gaat jaarlijks veel geld om in het beheer van de openbare ruimte. Voor een realistische begroting en optimaal asset management is actuele, betrouwbare en complete informatie nodig. Alleen de locatie van een object is niet voldoende, want de diverse kenmerken van dit object geven inzicht in de staat van onderhoud en vormen samen een Digital Twin van de openbare ruimte.  AI-InfraSolutions heeft de oplossing in huis. Van Mobile Mapping-auto’s en inwinnen van assetdata, tot het vertalen van data naar informatie met AI en het opleveren van resultaten in onze 3D Geoviewer of in andere GIS-omgevingen. Onze voertuigen hebben verschillende sensoren, waaronder 360 graden- en HR (hoge resolutie) camera’s, LiDAR (Laser imaging detection and ranging) scanners en zeer nauwkeurige positionering.

bovenaanzicht van rotonde

Automatische inwinning van assets

Met onze AI-oplossingen halen we assets geautomatiseerd uit de ingewonnen sensor data en geven daarmee inzicht in de objecten die voor de BGT moeten worden vastgelegd. AI-InfraSolutions focust zich op detectie en classificatie van assets op en rondom de weg zoals verkeersborden, lichtmasten, grondlagen, wegmarkeringen, straatmeubilair en (asfalt-) wegen. Door domeinkennis te combineren met slimme AI-Technologie, brengen we Asset Management naar een hoger niveau.

Bekijk onze slimme AI-oplossingen

Infra Asset Management

Gegevensgestuurde besluitvorming

Gegevensgestuurde besluitvorming

Levenscyclusbenadering

Levenscyclusbenadering

Risicobeheer

Risicobeheer

CO2 Duurzaamheid

CO2 Duurzaamheid

Kies je taal