Spring naar inhoud

Infra Asset Management

Er gaat jaarlijks veel geld om in het beheer van de openbare ruimte. Voor een realistische begroting en optimaal Asset Management is actuele, betrouwbare en complete informatie nodig. Alleen de locatie van een object is niet voldoende, want de diverse kenmerken van dit object geven inzicht in de staat van onderhoud en vormen samen een Digital Twin van de openbare ruimte. 

Meer lezen

wegennetwerk

Wegbeheer

Steeds vaker is het onmogelijk en ook onveilig om ter plaatse de wegkwaliteit te bepalen met visuele inspecties en metingen. De inspectie is arbeidsintensief en de resultaten zijn subjectief. AI-InfraSolutions biedt een nieuwe werkwijze. Door het samenbrengen van grootschalige data inwinning en verrijking van data met kunstmatige intelligentie biedt AI-InfraSolutions een volledige oplossing om processen te versnellen.

Meer lezen

Fiber-to-the-Home | Glasvezel

AI-InfraSolutions speelt een integrale rol in het ‘fiber-to-the-X’ (FTTx) ecosysteem. Bij het aanleggen van glasvezel staat in verschillende stadia het vastleggen en analyseren van gegevens centraal. Door het samenbrengen van grootschalige data inwinning en verrijking van data met kunstmatige intelligentie biedt AI-InfraSolutions de FTTx-markt een oplossing voor zowel het vastleggen als het analyseren en classificeren van de projectomgeving.

Meer lezen

Publiek Domein

De invoering van de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) is door veel bronhouders aangegrepen om ook de processen rond het Beheer van de Openbare Ruimte (BOR) in te richten.  De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een digitale kaart van Nederland waarop gebouwen, wegen, waterlopen, terreinen en spoorlijnen eenduidig zijn vastgelegd. Het onderhouden van de BGT vereist nauwkeurige dataverzameling, datamanagement processen en samenwerking tussen de belanghebbenden.

Meer lezen

Spoorwegen

Intensief gebruik leidt tot degradatie van het spoor. Dit kan verschillende oorzaken hebben, waaronder slijtage door intensief gebruik van het spoor door treinen, weersomstandigheden en veroudering van materialen. Regelmatige inspecties leggen de basis voor een solide onderhoudsplanning.

Meer lezen

Kies je taal