Spring naar inhoud
Landmeten openbare ruimte

Publiek Domein

AI oplossing voor verbeterde BGT/BOR registratie

Bekijk onze AI aanpak

AI-InfraSolutions voor een up-to-date geo-basisregistratie

De invoering van de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) is door veel bronhouders* aangegrepen om ook de processen rond het Beheer van de Openbare Ruimte (BOR) in te richten. Hieronder valt ook de registratie en beheer van BOR-objecten volgens de IMBOR richtlijnen. De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een digitale kaart van Nederland waarop gebouwen, wegen, waterlopen, terreinen en spoorlijnen eenduidig zijn vastgelegd. Het onderhouden van de BGT vereist nauwkeurige dataverzameling. datamanagement processen en samenwerking tussen de belanghebbenden. Dit alles om de kwaliteit van gegevens, ruimtelijke planning en het beheer te verbeteren.

AI-InfraSolutions kan basisinformatie in één keer op een repeteerbare en effectieve manier inwinnen. Het inwinnen van de data doen we op routine-basis met de juiste sensoren. De kwaliteit van onze data blijft hoog doordat wij het continu updaten en controleren. Dit geeft weer inzicht in afwijkingen van infra objecten in de openbare ruimte.

* bronhouders zijn: Gemeenten, provincies, waterschappen, Rijkswaterstaat, ProRail, Ministerie van Defensie en RVO

gebruik van openbare ruimte, loopbrug

Signalering van mutaties in de openbare ruimte

Door de combinatie van data met AI-algoritmes is het mogelijk om automatische detectie en classificatie toe te passen. Of om automatisch mutaties in de openbare ruimte te signaleren op foto’s, zoals een nieuwe plaatsing van een verkeersbord. AI-InfraSolutions levert automatisch actuele en betrouwbare informatie op in de vorm die wenselijk is. In een snel veranderende wereld is het belang van up-to-date geo-basisregistratie essentieel voor elke BGT beheerder. 

Bekijk onze slimme AI oplossingen

Publiek Domein

Openbare veiligheid

Openbare veiligheid

Publieke infrastructuur

Publieke infrastructuur

Toegankelijkheid en exclusiviteit

Toegankelijkheid en exclusiviteit

Sociale cohesie

Sociale cohesie

Kies je taal